Eesti Masinatööstuse Liit

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna   Ettevõtlusamet Budapesti TehnikaülikoolPiemonte IALLäti Masinatööstuse LiitAlfamicro Rootsi Kuninglik Tehnikaülikool

 

 

 

Esileht

Projekti tutvustus

 

Kasu ettevõtjale

Kasu haridusasutusele

Kutseomistus

Kontakt

Intranet>

Prototüüp

Esileht
  
Teated
Teadete arhiiv
Viited
 INNOMET süsteemi kirjeldus
Projekti materjalid
Tutvustavad tegevused 
 

 
 

Projekti materjalid

Tulemused/tooted

 

1) INNOMET strateegia aastateks 2005-2010
Kirjeldus: Strateegiline dokument, mis on aluseks edaspidiseks üle-Euroopaliseks koostööks  ja arenduseks

INNOMET strateegia 2005-2010
Keel(ed): Inglise
Lõppkasutaja: Kõik INNOMETi sihtrühmad (ettevõtted, koolitusasutused, üliõpilased, kohalikud omavalitsused, ministeeriumid, potentsiaalsed uued partnerid)

 

2) INNOMET hindamismetoodika (nn ekspert)
Kirjeldus: Oskuste ja kvalifikatsioonide hindamise ja võrdlemise metoodika

Innomet interaktiivne tutvustus
Keel(ed): Inglise
Lõppkasutaja: Ettevõtted, koolitusasutused (võrgustiku partnerid)

 

3) INNOMET-i ontoloogia ja selgitav sõnastik
Kirjeldus: Sõnastik INNOMET-i süsteemis kasutatavatest terminitest ja võtmesõnadest, samuti Euroopa kontekstis toimuvaks võrdlemiseks vajalikud definitsioonid.

Innomet Glossaar
Keel(ed): Inglise
Lõppkasutaja: Ettevõtted, koolitusasutused (võrgustiku partnerid)

 

4) INNOMET-i süsteem (funktsionaalsuste ja kasutatavuse arendus; süsteemi testimine ja arendamine võrgustiku ettevõtetes)
Kirjeldus: INNOMET süsteemi toimivad funktsionaalsused ja kasutatavus; andmebaas, mis sisaldab täielikke andmeid 25-30 ettevõtte tööjõuressursi kohta.

http://leonardo.innomet.org/test/
Keel(ed): Inglise, eesti
Lõppkasutaja: Ettevõtted, koolitusasutused (võrgustiku partnerid)

 

5) Näitlikud e-õppe kursused, mis on välja töötatud vastavalt sektori vajadustele
Kirjeldus: 2-3 inseneritaseme näidiskursust: kursuste ja oodatavate tulemuste kirjeldused (omandatavad oskused ja kvalifikatsioonid).
Keel(ed): Inglise, eesti, rootsi
Lõppkasutaja:
Ettevõtted, koolitusasutused

 

7) Kodulehekülg
Kirjeldus: Projekti edenemist kajastav ja INNOMET-i süsteemi avatud osa sisaldav veebileht
www.innomet.ee/innomet
Keel(ed): Inglise, eesti
Lõppkasutaja: Kõik INNOMETi sihtrühmad ja partnerid

 

8) INNOMET  raamat („Inimressursi innovatiivne arendamine ettevõtetes ja ühiskonnas”)

Kirjeldus: Raamat inimressursside arendamise vajalikkusest, põhinedes INNOMET projektide kogemustele (vähemalt üks peatükk igalt partnerilt)

Innomet e-raamat

Keel(ed): Inglise

Lõppkasutaja:  Ministeeriumid, kohalikud omavalitsused, haridusasutused

 

 

Materjalid tööpakettide alusel:

 

WP 1: INNOMET ontoloogia

WP 2:  INNOMET süsteemi arendus

WP 3: Kompetentsi hindamismetoodikate võrdlev analüüs

WP 4:  INNOMET inseneerias

WP 5:  INNOMET testimine

WP  6:  INNOMET süsteemi viimistlemine

WP  7: Tulemused, nende levitus ja rakendamine

WP  8:  Kvaliteeditagamine

WP  9:  Projektijuhtimine