Eesti Masinatööstuse Liit

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna   Ettevõtlusamet Budapesti TehnikaülikoolPiemonte IALLäti Masinatööstuse LiitAlfamicro Rootsi Kuninglik Tehnikaülikool

 

 

 

Esileht

Projekti tutvustus

 

Kasu ettevõtjale

Kasu haridusasutusele

Kutseomistus

Kontakt

Intranet>

Prototüüp

Kasu haridusasutusele
Kursused ja õppekavad
  
  
  
  
  
  

 

  
 

 
 

Haridusasutuste huvides

 

INNOMET annab võimaluse saada infot tööstuse tegelike koolitusvajaduste kohta, seda koguni lähema viie aasta perspektiivis, ning vastavalt kohandada oma õppekavu ja täienduskursuseid.  

 

Igal kasutajal on roll, mis määrab temale kättesaadavad ja lubatud tegevused süsteemis. Administraatori roll on eriline, sest lisaks oma põhitegevustele -- süsteemi alusandmete haldamine -- on administraatoril võimalus ja õigus teha ka kõiki muid tegevusi, mis on lubatud teistele kasutajarollidele. Allolevas tabelis on administraatori veerus see võimalus siiski jäänud ära märkimata, et rõhutada tegevusi, mis on administraatori põhiülesanded.

 

Tegevus

Kasutajaroll

Ettevõte

Haridusasutus

Kutseomistus-asutus

Admin

Kursustega seotud tegevused

Kursuste haldamine

 

ü

 

 

Õppekavade haldamine

 

ü

 

 

Kursuste otsimine

ü

ü

ü

 

 

 

 

 

 

Kutseomistuseksamitega seotud tegevused

Kutseomistuseksamite haldamine

 

 

ü

 

Kutseomistuseksamite otsimine

ü

ü

ü

 

 

 

 

 

 

Küsimustikega seotud tegevused

Küsimustike haldamine

ü

 

 

ü

Küsimustikele vastamine

ü

 

 

ü

Aruanded töötajate oskuste kohta

ü

 

 

ü

 

 

 

 

 

Tööjõu vajaduste tabel

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

Süsteemi haldamine (s.h. kasutajakontod, oskused, kutsed ja organisatsioonid)

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Kursustega seotud tegevused

1.1.1.   Õppekavade haldamine

Võimaldab kasutajal lisada uusi, muuta vanu ning kustutada mittevajalikke õppekavade kirjeldusi.

 • Õppekava kirjelduse lisamiseks vajuta kuva alumises vasakus servas olevale lingile lisa õppekava. Avanenud leheküljel saate sisestada vastavasse lahtrisse õppekava nime. Administraatori õigustes kasutaja saab lisaks valida ka haridusasutuse, millega õppekava seotud on. Tavakasutaja saab õppekava siduda ainult oma haridusasutusega. Muudatuste salvestamiseks vajutage nuppu salvesta. Kui te ei soovi muudatusi salvestada, vajutage nuppu katkesta ning süsteem kuvab eelmise lehekülje.

 • Õppekava kirjelduse muutmiseks vajuta vastaval õppekava real paremal paiknevale lingile muuda õppekava. Avanenud leheküljel saate muuta vastavas lahtris õppekava nime. Administraatori õigustes kasutaja saab lisaks valida ka haridusasutuse, millega õppekava seotud on. Muudatuste salvestamiseks vajutage nuppu salvesta. Kui te ei soovi muudatusi salvestada, vajutage nuppu katkesta ning süsteem kuvab eelmise lehekülje.

 • Õppekava kirjelduse kustutamiseks vajuta vastaval õppekava real paremal paiknevale lingile kustuta õppekava. Süsteem küsib kinnitust, kas olete kustutamissoovis kindel. Kustutada ei saa neid õppekavasid, millega on seotud mõni kursus.

1.1.2.   Kursuste haldamine

Võimaldab kasutajal lisada uusi, muuta vanu ning kustutada mittevajalikke kursuseid. Lisaks kursuse kirjeldusele saab lisada ühe või mitu kursuse toimumisaega, määrata milliseid oskuseid kursus edendab ning valida õppekavad, mille koosseisu kursus kuulub.

 • Kursuse lisamiseks vajuta kuva alumises vasakus servas olevale lingile lisa kursus. Avanenud leheküljel saate sisestada vastavasse lahtrisse kursuse nime, kursuse lühikirjelduse ning lingi kursuse koduleheküljele. Administraatori õigustes kasutaja saab lisaks valida ka haridusasutuse, millega kursus seotud on. Tavakasutaja saab kursuse siduda ainult oma haridusasutusega. Kursuse toimumisajad, seotud oskused ja õppekavad saate määrata alles siis, kui olete kursuse kirjelduse juba salvestanud.  Muudatuste salvestamiseks vajutage nuppu salvesta. Kui te ei soovi muudatusi salvestada, vajutage nuppu katkesta ning süsteem kuvab eelmise lehekülje.

 • Kursuse muutmiseks vajuta vastaval kursuse real paremal paiknevale lingile muuda kursust. Avanenud leheküljel saate määrata kursuse toimumisajad ja –kohad, seostada oskusi kursusega ning valida õppekavad, mille koosseisu kursus kuulub. Samuti saab vajadusel muuta kursuse nime ja kirjeldust.

  • Kursuse nime ja kirjelduse muutmiseks vajutage lingile muuda kursuse kirjeldust.

  • Kursuse toimumisaja määramiseks vajutage lingile lisa toimumisaeg. Avanenud kuvas saate sisestada kursuse toimumise kuupäeva, kellaaja, kestvuse minutites ning toimumiskoha.
   Kursuse toimumisaja muutmiseks võite muuta vastavat toimumisaja kirjeldust vajutades lingile muuda toimumisaega või vajadusel toimumisaja kustutada vajutades lingile kustuta toimumisaeg.

  • Oskuste, mida kursus edendab, määramiseks valige oskuste alajaotuses olevast valikukastist vastav oskus ja vajutage nupule lisa oskus. Valikukastis on vaid need oskused, mida ei ole veel kursusega seotud. Vajadusel saab oskusi kursuse küljest ka lahti siduda, selleks tuleb vajutada lingile kustuta oskus. See ei kustuta oskust jäädavalt süsteemist, vaid seob oskuse kursuse küljest lahti, vajaduse korral saab oskuse uuesti kursusega siduda.

  • Kursuse sidumiseks mõne õppekavaga valige õppekavade alajaotuses olevast valikukastist vastav õppekava ja vajutage nupule lisa õppekava. Valikukastis on vaid need õppekavad, mida ei ole veel kursusega seotud. Vajadusel saab seose õppekava ja kursuse vahel kustutada vajutades lingile kustuta õppekava. See ei kustuta õppekava jäädavalt süsteemist, vajaduse korral saab õppekava uuesti kursusega siduda.

 • Kursuse kustutamiseks vajuta vastava kursuse real paremal paiknevale lingile kustuta kursus. Süsteem küsib veel üle, kas olete kustutamissoovis ikka kindel ning peale jah nupule vajutamist kustutab kursuse andmebaasist.

1.1.3.   Kursuste otsimine

Võimaldab kasutajal otsida kursuseid oskuse tüübi järgi kõigi haridusasutuste kursuste hulgast. Kasutajal tuleb valida vastavast valikukastist teda huvitav oskus ning vajutada nupule Otsi. Süsteem väljastab nimekirja kõigist kursustest, mille kirjelduses on märge vastava oskuse kohta.

 

Kursuse nimel vajutades avaneb kuva, milles saab põhjalikumat infot kursuse kohta.

 

Juhul kui soovitud oskusega ei ole seotud ühtegi kursust, annab süsteem vastava teate.