Eesti Masinatööstuse Liit

Tallinna Tehnikaülikool

 
Tallinna   Ettevõtlusamet Budapesti TehnikaülikoolPiemonte IALLäti Masinatööstuse LiitAlfamicro Rootsi Kuninglik Tehnikaülikool

 

 

 

Esileht

Projekti tutvustus

 

Kasu ettevõtjale

Kasu haridusasutusele

Kutseomistus

Kontakt

Intranet>

Andmebaas

Kutseomistus
  
Staadiumid
Kutseeksami kord
Tunnustamisotsus
  
  
  
  

 

  
 

 
 

Näide: KUTSEEKSAMIKESKUSE  TUNNUSTAMISOTSUS

 

KOO nimi  korraldusega moodustatud tunnustamiskomisjoni (edaspidi komisjon) koosseis:

                     

 

Taotleja kooli nimi

taotleb kutseeksamikeskuse õiguse saamist kvalifikatsioon kutsekvalifikatsiooni kutseeksami läbiviimiseks.

 

Komisjon hindas  kuupäev

Kooli nimi esindaja nimi osavõtul taotleja valmidust kvalifikatsioon  kutseeksami korraldamiseks.

 

 

Komisjon hindas alljärgnevaid võimalusi ja valmidusi:

 

1.      Taotleja organisatsioonilised võimalused kutseeksami korraldamiseks:

2.      Taotleja valmidus teoreetiliste teadmiste hindamiseks:

3.      Taotleja valmidus praktiliste oskuste hindamiseks:

3.1   töökoht

 .................

3.2   seadmed

       .................

3.3  tööriistad:

      mõõte- ja  abivahendid:

      töökeskkond  :

4.      Taotleja valmidus arvuti kasutamise oskuste hindamiseks ( arvutite olemasolu):

5.      Töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise kindlustatus:

 

KOMISJONI  OTSUS

 

Komisjon otsustab tunnustada/mitte tunnustada kooli nimi kutseeksamikeskusena

kvalifikatsioon kutsekvalifikatsiooni eksami läbiviimiseks.                              

 

Otsus võeti vastu  ...  poolthäälega.

                                   nimi                esimees

                                   nimi                liige

                                   nimi                liige

 

 

 

Otsuse kätte saanud ........................ 2004.a

 

Taotleja  esindaja:                                                       nimi