eesti keeles
по-русски
 
in english
 
 
 
AVALEHT
KOOLITUSED
TUTVUSTUS
INFOSÜSTEEM
GALERII
MATERJALID
LINGID
KONTAKT
 

INNOMET infosüsteem

Login

Toetajad


INNOMET-EST koostööseminar ja ettevõtete suunalise uuringu ümarlaud

INNOMET-EST koostööseminar toimub 13.05.2008 Clarion Hotell Euroopa Ida-Euroopa saalis. Projekti partnerite ringis arutatakse ülevaatlikult läbi projekti peamised tegevused (täpsem päevakava on toodud allpool).
 
Päeva teises pooles (kell 14:00-17:00) toimub ettevõtete suunalise uuringu ümarlaud. Ettevõtete suunalise uuringu eesmärk on ettevõtete tootmisefektiivsuse uurimine inimressursside arendamise võimaluste ja võimekuse seisukohast lähtuvalt. Ümarlaual tutvustatakse uuringu metoodikat, esitatakse peamised analüüsitulemused ning selgitatakse, kuidas on ettevõtete suunaline uuring seotud INNOMET infosüsteemiga.
 
PÄEVAKAVA
10:00-10:05      Jüri Riives
                        Koosoleku avamine, sissejuhatus
 
10:05-10:10      Annemai Mägi
                        Päevakava tutvustamine
 
10:10-10:40      Jaanus Vahesalu, Saima Mänd, Margus Ilmjärv, Kaili Ojamets
Pilootkoolitused 2008 (tegevus 2.1.5)
  • toimunud koolituste tagasiside
  • koolituste info sisestamine infosüsteemi
  • koolitusel osalejate tagasiside sisestamine infosüsteemi
 
10:40-11:00      INNOMET infosüsteemi kasutuselevõtt koolide poolt peale projekti lõppu (juuni 2008)
 
11:00-11:20      Annemai Mägi, Jaanus Vahesalu, Saima Mänd, Margus Ilmjärv, Kaili Ojamets
Läbiviidud teavitusüritused (tegevus 4.1)
 
11:20-11:30      Jüri Riives, Kaia Lõun
Koostamist vajavate kutsestandardite kaardistamine, kompetentside loetelu koostamine (tegevus 2.1.2)
 
11:30-11:45      Annemai Mägi
                        Haridusasutuste suunalise uuringu ülevaade (tegevus 3.1.2)
           
11:45-12:00      Merle Murula
Ülevaade projekti administreerimisest, tähtaegadest ja väljamaksetaotlustest
 
12:00-12:45      Priit Pupart
Ettevõtete liitumine infosüsteemiga
  • regionaalsed infopäevad
  • sektorite ümarlauad
  • ettevõtete liitumiskoolitused
 
12:45-13:00      Annemai Mägi
                        Tööplaani ja ajakava kinnitamine
 
13:00-14:00      Lõuna
 
14:00-17:00      Jüri Riives, Kaia Lõun, Tauno Otto
Ettevõtete suunalise uuringu ümarlaud (tegevus 3.1.1)
  • uuringu metoodika
  • peamised analüüsitulemused
  • ettevõtete suunalise uuringu seos INNOMET infosüsteemiga
 

Innomet 2008
Kontaktandmed | Interact Projektid & Koolitus OÜ, Adamsoni 2, 10137 TALLINN. Tel/faks 653 3552, e-post annemai@interact.ee