eesti keeles
по-русски
 
in english
 
 
 
AVALEHT
KOOLITUSED
TUTVUSTUS
INFOSÜSTEEM
GALERII
MATERJALID
LINGID
KONTAKT
 

INNOMET infosüsteem

Login

Toetajad


INNOMET-EST projekt on lõppfaasis

PRESSITEADE                                                                                            16.06.2008
INNOMET-EST projekt on lõppfaasis
 
Lõppfaasis on arendusprojekt, mis aitas kõrgkoolidel ja kutseõppeasutustel viia täiendkoolitusprogramme vastavusse ettevõtete koolitusvajadusega ning ettevõtetel hinnata tööjõu kompetentsuse taset ja selgitada välja koolitusvajadust.
 
17. juunil toimub Euroopa Hotelli Konverentsikeskuses projekti „INNOMET-EST täiendõppe ja inimressursiarenduse süsteemi laiendamine Eestis” (edaspidi INNOMET-EST) lõpuseminar.
 
INNOMET-EST projekti elluviimisega alustati 2007. aasta jaanuaris. Projekti eesmärkide saavutamiseks rakendati Eestis internetipõhine INNOMET infosüsteem (www.innomet.ee),mis ühendab ühistel lähtealustel nii koolide täiendkoolitusvõimalused kui ettevõtete täiendkoolitusvajadused masinatööstuse,ehitustööstuse (ehitus ja ehitusmaterjalide tootmine), elektroonikatööstuse, infotehnoloogia, puidu- ja mööblitööstuse ning autoteeninduse sektorites. Infosüsteemis on eelpool mainitud sektorite enamlevinud kutsetest lähtuvalt ettevalmistatud kompetentside kirjeldused, kuid infosüsteem on sobilik kasutamiseks ja avatud liitumiseks ka kõigi teiste sektorite ettevõtetele ja organisatsioonidele.
 
INNOMET on arenduskeskkond, mis võimaldab lihtsalt korraldada pädevusjuhtimist ettevõttes: hinnata ja juhtida ettevõtte tööjõu kvaliteeti, leida sobivaid täiendkoolitusi vajalike oskuste arendamiseks, võrrelda oma ettevõtte tööjõu kvaliteeti teiste ettevõtetega.
 
Samuti keskenduti projektis kõrgkoolide ja kutseõppeasutuste täiendkoolitusprogrammide vastavusse viimisele ettevõtete koolitusvajadustega. Agnes Udumäe, Tallinna Tehnikakõrgkooli avatud kõrgkooli direktor: "Meie kooli jaoks on INNOMET infosüsteemi huvipakkuvaim osa ettevõtete koolitusvajaduste andmestik. Vajakajäämisi töötajate teadmistes ja oskustes on võimalik analüüsida nii sektori- kui regioonipõhiselt. Nende andmete põhjal saame välja arendada täiendkoolitussüsteemi, mis arvestab kaasaja vajadusi."
 
Lõpuseminaril tutvustatakse INNOMET koostöömudeli kontseptsiooni ja infosüsteemi toimimispõhimõtteid ning projekti tulemusi ja järeldusi.
 
Lisaks antakse ülevaade ettevõtete suunalise uuringu tulemustest. Uuringu üldeesmärgiks oli välja selgitada projekti raames hõlmatud kuue sektori ja nendesse kuuluvate ettevõtete olukord inimressursside arenduse, innovatsiooni, konkurentsivõime, jätkusuutlikkuse ja tootlikkuse osas. Uuringus osales 190 ettevõtet.
 
INNOMET-EST projektis olid MTÜ Eesti Masinatööstuse Liidu partneriteks Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Virumaa Kolledž, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Kopli Ametikool, Tallinna Tööstushariduskeskus, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool, Narva Kutseõppekeskus, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Sillamäe Kutsekool, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Haapsalu Kutsehariduskeskus, Tartu Kutsehariduskeskus, Võrumaa Kutsehariduskeskus, Türi Tehnika- ja Maamajanduskool, Tallinna Ettevõtlusamet, Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse osakond, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Jõhvi Vallavalitsus, Toila Vallavalitsus, Sillamäe Linnavalitsus, SA INNOMET, InterAct Projektid & Koolitus OÜ.
 
Lugupeetud ajakirjanikud! Olete oodatud projekti lõpuseminarile 17. juunil kell 14:00 Euroopa Hotelli Konverentsikeskuse (Paadi 5, Tallinn) Lääne-Euroopa saali.
 
Lisainformatsioon:
Jüri Riives
MTÜ Eesti Masinatööstuse Liit
juhatuse esimees
GSM 50 10 107
Annemai Mägi
InterAct Projektid & Koolitus OÜ
projektijuht
GSM 52 17 915

Innomet 2008
Kontaktandmed | Interact Projektid & Koolitus OÜ, Adamsoni 2, 10137 TALLINN. Tel/faks 653 3552, e-post annemai@interact.ee