eesti keeles
по-русски
 
in english
 
 
 
AVALEHT
KOOLITUSED
TUTVUSTUS
INFOSÜSTEEM
GALERII
MATERJALID
LINGID
KONTAKT
 

INNOMET infosüsteem

Login

Toetajad


Projekti tutvustus

INNOMET-EST täiendõppe ja inimressursiarenduse süsteemi laiendamine Eestis

 

Rahastamisallikas: meede 1.1 Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem (ESF)”

Projekti number: 1.0101-06-0396

Projekti kestvus: 01.01.2007-30.06.2008 (18 kuud)

 

INNOMET koostöömudeli idee sai alguse Leonardo da Vinci INNOMET projekti käigus (2003-2004), mille raames arendati rahvusvaheliselt välja inimressursside arenduse kontseptuaalsed alused ning realiseeriti INNOMET andmebaasi prototüüp Interneti keskkonnas. INNOMET II projekti raames rakendati koostöömudelit juba praktikas Eesti masina-, metalli- ja aparaaditööstuses (2005-2006).

 

Projekti “INNOMET-EST täiendõppe ja inimressursiarenduse süsteemi laiendamine Eestis” üldeesmärk on inimressursi arendamine ja konkurentsivõime suurendamine täiendkoolitussüsteemi tõhustamise, arendamise ning elukestva õppe praktiliste võimaluste väljatöötamise kaudu valitud ettevõtlussektorites.

 

Põhieesmärgid:

 • INNOMET koosöömudeli edukas laiendamine 5 täiendavasse sektorisse aastaks 2008 (ehitussektor, elektroonika, infotehnoloogia, puidutööstus, autoteenindus)

 • INNOMET koostöömudeli ja infosüsteemi alusel täiskasvanu täiendõppesüsteemi ettevõtete nõudlusega vastavusse viimine detailse infoliikumise ja osapoolte rollijaotuse määratlemise kaudu.

 

Internetipõhine infosüsteem INNOMET ühendab ühistel lähtealustel nii koolide täiendkoolitusvõimalused kui ettevõtete tööjõuvajadused valitud ettevõtlussektorites.

 

 

 

Projekti sihtgrupid:

 • Haridusasutused, kes aitavad kaasa tööjõu kompetentsi ja kvalifikatsiooni tõstmisele läbi täiendkoolituste läbiviimise. Haridusasutusi on kaasatud 14 (3 kõrgkooli ja 11 kutseõppeasutust)

 • Ettevõtted, kelle konkurentsivõimet ja tootlikkuse kasvu inimressursside arendamise abil soovitakse tõsta. Ettevõtted on nii haridusasutuste täiendkoolituspakkumiste tarbijad kui ka infosüsteemi tööjõunõudluse väljundi produtseerijad

 • INNOMET koostöömudeli osapooled, kes tarbivad INNOMET infosüsteemi väljundeid ja on olulised panustajad INNOMET koostöömudeli eesmärkide saavutamisel (partneromavalitsused – Tallinna Ettevõtlusamet, Tartu Linnavalitsus, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Sillamäe Linnavalitsus, Jõhvi Vallavalitsus ja Toila Vallavalitsus; Haridus-ja Teadusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalministeerium, Tööturuamet, Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, regionaalsed arenduskeskused jt).

 • Põhi- ja keskkooliõpilased läbi korraldatava ametite teavitus- ja mainekujunduskampaania.

 

Projekti sihtregioonid:

1.      Tallinn ja Harjumaa

2.      Lõuna-Eesti (Tartumaa, Võrumaa)

3.      Ida-Virumaa (Narva, Sillamäe, Kohtla-Järve, Jõhvi, Toila)

4.      Lääne- ja Kesk-Eesti (Pärnumaa, Haapsalu, Türi)

 

Projekti eesmärkide saavutamiseks viiakse läbi järgmised tegevused:

 • Koostöömudeli ja INNOMET infosüsteemi laiendamine 5 täiendavasse sektorisse,

  • sh sektorite erialade ja ametikohtade võrdleva analüüsi teostamine, kutsestandardite väljatöötamine, ettevõtete testkaardistamine liidetavates sektorites, haridusasutuste olemasolevate täiendkoolituste kompetentsipõhine kirjeldamine, pilootkoolituste läbiviimine, infosüsteemiga liitumispõhimõtete ja materjalide väljatöötamine ettevõtetele

 • Ettevõtete ja haridusasutuste testkaardistamise andmete sisestamine infosüsteemi, integreeritud INNOMET infosüsteemi kasutuselevõtmine

 • Ettevõtete ja haridusasutuste suunaliste uuringute läbiviimine, sh inimressursi arendamise ja täiendõpperessursside analüüs

 • Põhi- ja keskkooliõpilastele suunatud teavitustöö ja mainekujunduskampaania

  • Ametite brošüürid, ettevõtete külastused, infopäevad, osalemine noortele suunatud messidel ning ümarlaudade läbiviimine sektorite ettevõtete esindajatele.

 

Projekti kogumaksumus: 9 882 220 krooni

 

Projekti partnerid: Eesti Masinatööstuse Liidu partneriteks on Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Virumaa Kolledž, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Kopli Ametikool, Tallinna Tööstushariduskeskus, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool, Narva Kutseõppekeskus, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Sillamäe Kutsekool, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Haapsalu Kutsehariduskeskus, Tartu Kutsehariduskeskus, Võrumaa Kutsehariduskeskus, Türi Tehnika- ja Maamajanduskool, Tallinna Ettevõtlusamet, Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse osakond, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Jõhvi Vallavalitsus, Toila Vallavalitsus, Sillamäe Linnavalitsus, SA INNOMET, InterAct Projektid ja Koolitus OÜ.

 Projekti materjalid:

 • Monitooringuaruanne 01.01.2007-15.09.2008, Tallinn 2008 (pdf).
 • Ettevõtete suunalise uuringu raport (koostajad: Kaia Lõun, Jüri Riives, Rein Küttner, Tauno Otto, Aleksei Hõbemägi, Tõnu Lelumees, Jaanus Halling), Tallinn, 2008 ( pdf).

Kontaktid:

Jüri Riives

MTÜ Eesti Masinatööstuse Liit

Projekti juhtivekspert

Telefon: 50 10 107

E-post: jyri@eestitalleks.ee

 

Innomet 2008
Kontaktandmed | Interact Projektid & Koolitus OÜ, Adamsoni 2, 10137 TALLINN. Tel/faks 653 3552, e-post annemai@interact.ee